اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

در اردیبهشت ماه سالجاری مقدار 4896 تن کود شیمیایی اوره از مبداء نمایندگی پتروشیمی پردیس تامین شد.

مهندس صادق نادری صومعه سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ضمن بیان این مطلب افزود:

کودهای شیمیایی تامین شده از این مبداء، بر اساس سهمیه بندی شهرستانی توسط مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان و با هماهنگی مدیریتهای مرکز جهاد کشاورزی شهرستانی، به انبار کارگزاران متقاضی و انبار سازمانی حمل گردید تا بین کشاورزان و بهره برداران توزیع گردد.