برگزاری جلسه نظارت برمواد کودی دراستان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

جلسه کارگروه کنترل و نظارت بر مواد کودی امروز درمحل دفتر مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان برگزارشد،مهندس قاسمی مدیراستان ،دکتر نقوی رئیس مرکزتحقیقات ومنابع طبیعی استان،نماینده سازمان صنعت،معدن وتجارت استان،نماینده معاون بهبودتولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان و اعضا کارگروه حاضرین دراین جلسه بودند، دراین نشست برنظارت ودقت بیشتر کارگروه،دربازدیداز فروشگاهها و کارخانجات تاکید شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید