اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین؛

عباس رسولی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین ازصدور 139 فقره حواله الکترونیک در شهرستان آبیک خبرداد.

رسولی اعلام کرد: پیرو آیین نامه و دستور العمل های ابلاغی مبنی بر لزوم صدور حواله الکترونیک از طریق سامانه پایش مواد کودی، تعداد 139 فقره حواله الکترونیک در اردیبهشت ماه سالجاری جهت کشاورزان شهرستان آبیک صادر گردیده است.

وی در ادامه افزود: کشاورزان می توانند با مراجعه به مراکز خدمات جهادکشاورزی شهرستان خود نسبت به صدور حواله الکترونیک اقدام و سپس کود شیمیایی مورد نیاز خود را از طریق کارگزار مربوطه دریافت نمایند.

اخبار برگزیده