اخبار

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین؛

 

عباس رسولی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین از توزیع 2626 تن انواع کود شیمیایی دردوماهه ابتدایی سال در شهرستان قزوین خبرداد.

رسولی اعلام کرد: در دوماهه ابتدایی سال 1402 مقدار 2626 تن انواع کودهای شیمیایی شامل کود ازته، فسفاته و پتاسه تأمین شده از مبادی و تولیدکنندگان داخلی، بین کشاورزان و ذینفعان بخش کشاورزی شهرستان قزوین توزیع شده است.

وی افزود: کودهای شیمیایی مذکور از طریق شبکه کارگزاران بین کشاورزان این منطقه پخش و توزیع گردیده است.

اخبار برگزیده