ردیابی آفت مگس میوه در بیش از 1000هکتار از باغات آمل استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیرجهادکشاورزی شهرستان آمل از ردیابی آفت مخرب مگس میوه مدیترانه در یک هزار و 41 هکتار از باغات این شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود : با ردیابی این آفت کار مبارزه و کنترل آن با سرعت بیشتری در سطح باغات استان مازندران انجام خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید