اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین؛

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین از حضور نمایندگان این استان در همایش آموزشی ترویجی و معرفی محصولات کودی استان همدان خبرداد.

صبح روز سه شنبه بیست و سوم خردادماه سالجاری نمایندگان استان قزوین طی سفر یک روزه به استان همدان از همایش آموزشی ترویجی و معرفی محصولات کودی این استان بازدید بعمل آوردند.

اخبار برگزیده