فروش مستقیم 25000کیلو گرم کود شیمیایی اوره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

در مرداد ماه سال جاری مقدار 25000کیلوگرم کود شیمیایی اوره توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بصورت فروش مستقیم  در اختیار کشاورزان عمده و کارخانجات تحت پوشش بخش کشاورزی استان فارس قرار گرفته است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید