اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صبح روز دوشنبه مورخ 29 خردادماه 1402جلسه مدیر استان به همراه مسئول ترخیص گمرک انزلی با (مهندس نظری) معاون  امور اقتصادی  و بنادر و دریانوردی استان گیلان  و (مهندس ربانی) معاون امور اجرایی بنادر و دریانوردی استان در سالن مدیریت دریانوردی در خصوص ترخیص کود کلرورپتاتسیم گرانوله در انبار گمرک انزلی بحث و تبادل نظر شد.