بازدید دوره ای و پایش کارگزاران شهرستان کرج

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از بازدید دوره ای و پایش کارگزاران شهرستان کرج خبر داد : علی اکبر ندرلو اعلام نمود به منظور استقرار نظام پایش و نظارت بر عملکرد کارگزاران در مورخ 98/6/12 کارگروه نظارت استان متشکل از کارشناس فنی ، کارشناس بازرگانی و مسئول حراست استان از کارگزاری های شهرستان کرج بازدید و گزارش تهیه نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید