اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛

دکتر علی محمدحسینی از برگزاری نشست هم اندیشی  برگزاری ششمین نمایشگاه نهاده های کشاورزی آیفارم با مجریان این نمایشگاه خبر داد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران گفت : نمایشگاه امسال با رویکرد صادرات محور به منظور ارتقاء توانمندی های سازندگان داخلی و دعوت از هیات های تجاری کشورهای منطقه انجام خواهد شد.

علی محمدحسینی افزود: در این نمایشگاه سمینارهای تخصصی جهت ارتقاء دانش بهره برداران جهت اطلاع رسانی از آخرین فناوری های صنعت کشاورزی برگزار خواهد شد.

وی در پایان یادآوری کرد: نمایشگاه باغبانی ، گلخانه ، نهاده های کشاورزی با سامانه های آبیاری ، ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی با عنوان آیفارم در مکان نمایشگاه های بین االمللی شهر آفتاب در تاریخ 25 الی 28 مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.