ارسال صورتجلسات کمیته ایمنی و بهداشت مجتمع به اداره بهداشت ساوجبلاغ

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک : 

بمنظور هماهنگی بیشتر با ادارات مربوطه ، واحد بهداشت این مجتمع نسبت به ارسال صورتجلسات کمیته ایمنی و بهداشت کار مجتمع پس از تایید مسئولین ذیربط به اداره بهداشت شهرستان ساوجبلاغ ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید