اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین

   به جهت برگذاری مزایده برای فروش ساختمان بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی استان قزوین متعلق به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که سال ها بلااستفاده مانده، کارشناسان کانون کارشناسان دادگستری استان قزوین (هیئت 3 نفره) از محل مورد نظر بازدید بعمل آوردند. این مجموعه در 2 طبقه در حومه شهر قزوین واقع شده که پس از اعلام قیمت و ارزش گذاری ملک از طریق مزایده به فروش خواهد رسید.