اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی؛

 

در خاتمه افتتاحیه کارخانه سولفات پتاسیم مهندس رسولی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و مجری طرح خودکفایی کشور در کودهای شیمیایی با امضا تابلو افتتاحیه برای تولیدکنندگان آرزوی موفقیت نمود.

 


اخبار برگزیده