اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی؛

 

حمید رسولی، مجری طرح خودکفایی کشور در کودهای شیمیایی در سفر استانی خود به خراسان رضوی اظهار کرد: کشاورزی بدون کودهای شیمیایی امکان پذیر نیست و مصرف بهینه کودهای شیمیایی برای بهبود کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی ضروری و الزامی است. زمانی که به آمار متوسط مصرف کودهای شیمیایی در دنیا به‌ویژه در کشورهای پیشرو در بخش کشاورزی مراجعه می‌کنیم متوجه نقش این نهاده در کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی می‌شویم.

وی افزود: در کشورهای بسیار توسعه یافته در بخش کشاورزی میانگین مصرف کودهای شیمیایی در هر هکتار حدود ۵۰۰ کیلوگرم است. این عدد در کشورهای توسعه یافته حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ کیلوگرم در هکتار و میانگین مصرف کودهای شیمیایی در کل دنیا بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم است.

مجری طرح خودکفایی کشور در کودهای شیمیایی ادامه داد: این عدد در ایران کمتر از ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار است. این موضوع نشان دهنده این است که باید خود را به استاندارد جهانی برسانیم. بر اساس اعلام موسسه تحقیقات خاک و آب کشور نیاز ایران در شرایط فعلی به کودهای پایه حدود ۴.۵ میلیون تن در سال است.

رسولی خاطرنشان کرد: از بین ۴.۵ میلیون تن کود سالانه مورد نیاز کشور، ۲.۴ میلیون تن کودهای ازته، ۱.۴ میلیون تن کودهای فسفاته و بین ۷۰۰ هزار کیلوگرم تا یک میلیون تن کود پتاسه مورد نیاز بخش کشاورزی است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر با هفت میلیون تن تولید کود ازته در داخل کشور و مصرف ۲.۴ میلیون از آن یکی از بزرگترین صادرکنندگان کودهای ازته هستیم. در زمینه کودهای فسفاته و پتاسه به علت عدم عملیاتی کردن بسیاری از معادن کشور و محدودیت‌های سخت‌افزاری تا سال‌های اخیر ۱۰۰ درصد نیاز کشور وارداتی بود.

مجری طرح خودکفایی کشور در کودهای شیمیایی بیان کرد: در سال‌های اخیر ۲۵ پروژه تولید کودهای فسفاته و پتاسه در کشور تعریف شد که پروژه امروز جزو این پروژه‌هاست. امیدواریم با تلاش بخش خصوصی و حمایت جهاد کشاورزی در این کود استراتژیک خودکفا شویم.

 


اخبار برگزیده