بازدید مهندس بازوند مشاورمحترم مدیرعامل در اموراستان ها از استان خراسان جنوبی

.

جناب آقاى مهندس بازوند در تاريخ هاى ٨ و ٩ شهريور ماه از شركت خدمات حمايتى كشاورزى استان خراسان جنوبى بازديد بعمل آوردند و با همكاران استان نيز نشستى صميمى داشتند.

طى اين نشست رهنمودهاى لازم نيز به منظور نيل به اهداف سازمانى را ابلاغ فرمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید