اخبار

.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: از ۲ سال گذشته، تمام کودها کد ۱۶ رقمی دارند که از طریق آن، می‌توان محتوای کود را شناسایی کرد؛ بنابراین هیچگونه محصول غیراستانداردی در کشور مصرف نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز با اشاره به مصرف ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن انواع کود در کشور، گفت: از این میزان، ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن انواع کودهای شیمیایی، حدود ۹۰۰-۸۵۰ هزار تن انواع کودهای آلی و مابقی آن که حدود ۱۶۰ هزار تن است، انواع کودهای میکرو مثل کود آهن، کود روی و انواع کودهای مایع و مکمل مثل کلسیم هستند.

وی با بیان اینکه حدود ۶۰ هزار کود زیستی در کشاورزی مصرف می شود، اظهار داشت: این میزان مصرف کود خوب است ولی بایستی افزایش یابد.

وی گفت: واردات کودهای ازته نداریم، این در حالی است که حدود ۶۰-۵۵ درصد کودهای مصرفی را کودهای ازته تشکیل می دهند و از مابقی کودها هم حدود ۶۵ درصد تولید داخلی است.

کشاورز افزود: با سرمایه گذاری انجام شده توسط بخش خصوصی تا ۲ سال آینده از واردات کود بی نیاز می شویم و در برنامه ششم پیش بینی می کنیم که به جز کودهای میکرو و کودهای خاص انواع کودهای اصلی مثل کودهای ازته، پتاس، فسفر و... در داخل کشور تامین خواهد شد.

وی در خصوص استاندارد کود، اظهار داشت: کشاورزان کشورمان و مصرف کنندگان مطمئن باشند؛ از ۲ سال گذشته، تمام کودها کد ۱۶ رقمی دارند و از طریق آن کد می توانند محتوای کود را شناسایی کنند و هیچگونه کود غیراستانداردی در کشور مصرف نمی شود.