اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

درسال زراعی جاری (اول مهرماه 1397) تا 6 شهریور ماه 1398 نسبت به مدت مشابه سال قبل 84 و نسبت به میانگین بلند مدت 55 درصد افزایش بارندگی مشاهده می شود.