اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اصفهان از توزیع 8000تن کود اوره از مبدا پتروشیمی مرودشت دراستان اصفهان در چهار ماهه سال 1402خبر داد مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اصفهان با اعلام این مطلب افزود کود تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزاری ها به کشاورزان متقاضی در سطح استان توزیع شده است

کلمات کلیدی : توزیع کود اصفهان