تجدید نمونه برداری از کودهای مکشوفه موجود در انبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از تجدید نمونه برداری از کودهای مکشوفه موجود در انبارهای شرکت خبر داد : علی اکبر ندرلو اعلام نمود اعضاء کمیته نمونه برداری سازمان جهادکشاورزی متشکل از نماینده معاون تولیدات گیاهی، نماینده حراست ، معاون فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز برای بررسی نمونه کودها و تجدید نمونه برداری از کودهای مکشوفه در انبارهای البرز حضور بهم رسانیدند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید