اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی؛

 

ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در راستای اجرای سیاست های خودکفائی کشور در بخش کشاورزی، سیاست های تغذیه ای خود را از طریق جلسه وبیناری به کلیه مدیران استان ها اعلام نمود. 

مهندس عطائی سلامی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی به همراه مهندس آژنگ معاون اداری، مالی و بازرگانی و مهندس بدیع مسئول بازرگانی استان با حضور در دفتر مدیریت در وبینار آموزشی شرکت نمودند.

لازم به ذکر است این وبینار با حضور مهندس ملازاده عضو هیئت مدیره و معاون فنی و کنترل کیفی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برگزار گردید.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بعنوان مجری طرح خودکفائی کودهای کشاورزی، طی سه سال گذشته با پشتیبانی اجرائی از تولید دانش بنیان کودهای کشاورزی در ایران، گام های موثری را در مسیر تامین بهینه کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی از منابع داخلی و افزایش و ایجاد ظرفیت های تازه در این زمینه برداشته است. 

 


اخبار برگزیده