اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از میزان تامین و توزیع انواع کود در شهرستان ایوان استان ایلام خبر داد.

سیامک بیگی با اعلام این خبر گفت : از ابتدای سال جاری تا 1402/5/15 مقدار 153 تن انواع کود شامل کود اوره، سوپرفسفات تریپل، سولفات پتاسیم بین کشاورزان شهرستان ایوان توزیع شد.

وی گفت: از این مقدار کود توزیع شده 93 تن و 200 کیلوگرم مربوط به کود اوره، مقدار 31 تن کود سوپرفسفات تریپل، و مقدار 28 تن و 750 کیلوگرم کود سولفات پتاسیم بوده است.

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت که کود فوق از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان شهرستان ایوان توزیع گردیده است.

 

اخبار برگزیده