اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مهندس حسن همتی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از توزیع 4643 تن انواع کودهای کشاورزی (2289 تن کود اوره،67 تن کود فسفاته گرانوله 13%،  650 تن کود سولفات پتاسیم گرانوله ، 25 تن کود سولفات پتاسیم، 622 تن کود سوپرفسفات تریپل، 25 تن کود سولفات آمونیم گرانوله،  55 تن کود سولفات پتاسیم پودری و 909 تن کود  کلرورپتاسیم گرانوله) جهت توزیع بین بهره برداران شهرستان تالش به مقصد کارگزاران شهرستان توزیع شد.

وی افزود:مقدار کودهای تامین شده توسط کارگزاران رسمی شرکت و با حواله الکترونیکی بین کشاورزان توزیع می گردد.

 

اخبار برگزیده