اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

مهندس سید علیرضا موسوی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی اعلام کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی، در چهار ماهه ابتدای سال مقدار 3500 تن انواع کودهای کشاورزی (ازته، فسفاته، پتاسه) برای توزیع بین کشاورزان به مقصد انبارهای کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی استان مرکزی در شهرستان ساوه و زرندیه حمل شده است.