بازدید از کارگزاریهای شهرستان کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

آقای راهب مسافر مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل به همراه مسئول بازرگانی استان اردبیل طی روز 14 شهریور ماه سالجاری از انبار کارگزاریهای شهرستان کوثر استان اردبیل بازدید و ضمن بازرسی ازنحوه تامین ، توزیع و ثبت حواله ها در سیتسم هوشمند ، نکات فنی و لازمه  را تاکید و خواهان تلاش مضاعف درارائه خدمات مطلوب و بهینه در زمینه توزیع نهاده ها به کشاورزان و کاربران منطقه شدند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید