اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی
 

مهندس محسن نظام مدیر نظام دوست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی از ارسال 235 تن انواع کود شیمیایی به شهرستان مانه و سملقان در تیر 1402 خبر داد. محسن نظام دوست با بیان این مطلب افزود بر اساس سهمیه سالانه ابلاغی سازمان جهاد کشاورزی استان برای شهرستان ها مقدار 235 تن انواع کود شیمایی به شهرستان مانه و سملقان ارسال گردید .