اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی
 

مهندس محسن نظام مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی از حمل 75 تن انواع کود شیمیایی برای کارگزاری های شهرستان بجنورد در تیر 1402 خبر داد. محسن نظام دوست بیان نمود این میزان کود برای عاملین توزیع کود شیمیایی در شهرستان بجنورد که زیر نظر این مدیریت فعالیت می کنند حمل گردید.