اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی؛

مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از توزیع 40 هزار و 673 تن کود کشاورزی ازته در چهار ماه نخست سال 1402 در شهرستان های استان خراسان رضوی خبر داد.

مهندس عطائی نقش کودهای شیمیایی را در افزایش کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی بسیار مهم دانست و افزود: با عنایت به تدارک و تأمین به موقع کودهای شیمیایی مورد نیاز کشاورزان براساس سهمیه سال 1402، میزان 40 هزار و 673 تن کودشیمیایی ازته در چهار ماه نخست سال جاری در استان خراسان رضوی به کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستان ها جهت توزیع بین بهره برداران تحویل گردید.

 


اخبار برگزیده