اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی؛

 

مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از توزیع 5 هزار و 449 تن کودشیمیایی فسفاته در چهار ماه نخست سال 1402 در شهرستان های استان خراسان رضوی خبر داد.

مهندس عطائی سلامی نقش کودهای شیمیایی را در افزایش کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی بسیار مهم دانست و افزود: با عنایت به تدارک و تأمین به موقع کودهای شیمیایی مورد نیاز کشاورزان براساس سهمیه سال 1402، میزان 5 هزار و 449 تن کودشیمیایی فسفاته به کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در شهرستان ها جهت توزیع بین بهره برداران تحویل گردید.

 

اخبار برگزیده