اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی؛

 

مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از توزیع 3 هزار و 35 تن کودکشاورزی پتاسه در چهار ماه نخست سال جاری در شهرستان های استان خراسان رضوی خبر داد.

مهندس عطائی سلامی نقش کودهای کشاورزی را در افزایش کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی بسیار مهم دانست و افزود: با عنایت به تأمین به موقع کودهای کشاورزی مورد نیاز کشاورزان براساس سهمیه سال 1402، میزان 3 هزار و 35 تن کود کشاورزی پتاسه به کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در شهرستان ها جهت توزیع بین بهره برداران تحویل شد.

 

اخبار برگزیده