اخبار

به گزارش  روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

 سید صمد ضیائی  مدیر   شرکت خدمات  حمایتی کشاورزی استان  گلستان از برگزاری جلسه کمیته کارگزاران کود در شهرستان آزادشهر خیرداد.
در این جلسه  به مهمترین  موضوعات ذیل اشاره  شد:
 
١- در صورت نیاز، مجوز کارگزاری غیرفعال، حذف و جایگزین می‌شود.
 
٢- با توجه به لزوم تامین کود پایه و آمادگی برای توزیع آن، به کارگزاران کود اخطار داده شد در اسرع وقت نسبت به خرید کودهای تخصیصی اقدام نمایند.
 
٣- نسبت به نصب دوربین در محل کارگزاری اقدام کنند.
 
۴- هنگام فروش کود، فاکتور فروش در دو نسخه تنظیم نمایند و در هر دو نسخه، کد ملی و شماره تماس و اثر انگشت گرفته شود. یک نسخه تحویل کشاورز و یک نسخه در محل کارگزاری برای بازرسی‌های بعدی بایگانی شود.
 
۵- حتی‌الامکان، هزینه‌ی کود با کارتخوان اخذ شود‌. 
 
۶- سبد کودی شامل انواع کود ازت و فسفر و پتاس با هم توزیع می‌شود. 
 
٧- لیست فروش، ماهیانه چاپ و به تأیید مراکز جهادکشاورزی رسانده شود.
 
کلمات کلیدی : جلسه کمیته کارگزاران
اخبار برگزیده