اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی؛

 

همزمان با بازگشایی پاکت (ج)، نمایندگان شرکت های شرکت کننده کمیسیون معاملات مناقصه حمل میزان 40 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی از انبار های مشهد و حومه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی در جلسه حضور بهم رساندند.

لازم به ذکر است شرکت توسن رخش خراسان به عنوان برنده این مناقصه اعلام گردید.

 

اخبار برگزیده