اخبار

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین

عباس رسولی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد: با توجه به تخصیص 71030 تن از انواع کودهای کشاورزی به استان قزوین از ابتدای سال تاکنون مقدار 28626 تن کود در بین کشاورزان توزیع شده است. وی افزود: این مقدار توزیع معادل ۴۰ درصد از سهمیه ابلاغی استان بوده است.