اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

مهندس سید علیرضا موسوی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی اعلام نمود : 230 تن دانه‌های روغنی ، کاملینا امسال در دیمزارهای این استان تولید شد . گیاه کاملینا در سال زراعی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ در یک‌هزار و ۶۰۰ هکتار از دیمزارهای استان مرکزی کشت شد که به صورت میانگین در هر هکتار ۳۰۰ کیلوگرم دانه‌های روغنی این گیاه برداشت شده‌ واستفاده از کودهای یارانه ای با توجه به توصیه های  مروجین سازمان جهاد کشاورزی درتولید این کشت سهم بسزایی داشته و همین باعث شده   که استقبال کشاورزان به  کشت این گیاه در استان مرکزی  در سال زراعی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ افزایش یابد. 


اخبار برگزیده