اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی
 

مهندس محسن نظام مدیر  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی  در میز خدمت استان که به مناسبت گرامیداشت هفته دولت (2 تا 8 شهریور) در محل نماز خانه سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار گردید شرکت نمودند. در این میز خدمت که با حضور ریس سازمان جهاد کشاورزی استان، معاونین و مدیران ادارات کل وابسته برگزار گردید مشکلات و درخواست های مردم در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.