اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان از  بازدید و نظارت به عملیات کیسه گیری کود اوره فله در مورخ سی ام مرداد ماه 1402 خبر داد.

مهندس محمد محسن قاسمی گفت: در حال حاضر به مقدار 1420تن کود اوره فله در انبارهای سازمانی این شرکت موجود است که عملیات کیسه گیری آن در حال انجام است.

وی بیان کرد: به منظور تسریع در توزیع کود فله در انبارهای استان تخلیه و بلافاصله عملیات کیسه گیری توسط پیمانکارا انجام می گیرد.

کودهای اوره در کیسه های 50 کیلو گرمی، کیسه گیری و به کارگزاران جهت توزیع بین کشاورزان از طریق صدور حواله الکترونیک حمل می شود.