اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان از توزیع 916 تن انواع کود ازته،پتاسه و فسفاته در شهرستان بافت برای محصول گندم خبر داد.

مهندس محمد محسن قاسمی گفت : از ابتدای سال زراعی تا پایان مرداد ماه سال جاری مقدار 916 تن انواع کود های مذکور از طریق شبکه بزرگ کارگزاری استان بین کشاورزان با صدور حواله الکترونیک از طریق مراکز خدمات برای کشت این محصول توزیع شده است.