اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی؛

 

در راستای گرامیداشت هفته دولت و سفرهای شهرستانی مدیریت و کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان به جهت دیدار با مدیران جهاد شهرستان ها و و بازدید از کارگزاران، مهندس عطائی سلامی مدیریت به همراه مهندس رمضان نیاثانی کارشناس این استان با حضور در شهرستان با مدیریت جهاد قوچان دیدار و گفت و گو نمودند.

در این دیدار بر لزوم توجه به اهمیت کودرسانی به موقع تاکید و درخصوص مسائل و مشکلات پیش رو گفت و گو شد.

 

اخبار برگزیده