اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی؛

 

حسین عطائی سلامی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی با حضور در قوچان با کارگزاران این شهرستان دیدار و گفت و گو نمود.

عطائی در این دیدار ضمن تاکید بر اهمیت تعامل و ارتباط با مدیریت شهرستان گفت: خوشبختانه در سال گذشته خراسان رضوی توانست با کمک کارگزاران صددرصد سهمیه کودی استان را جذب نماید.

مدیریت استان در ادامه اظهار داشت: خوشبختانه با نظر کمیته فنی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در راستای حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، محصولات الگوی کشت این استان با 40 محصول شامل 30 محصول زراعی و 10 محصول باغی تعیین و به تمامی این محصولات کودهای یارانه ای ازته، فسفاته و پتاسه تخصیص داده شد.

 

اخبار برگزیده