اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی؛

 

حسین عطائی سلامی به مناسبت هفته دولت با خبرنگاران استان خراسان رضوی دیدار و گفت و گو نمود.

مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی در این نشست ضمن ارائه گزارش عملکرد کشوری و استانی گفت: خوشبختانه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با شعار یک قدم تا خودکفایی و ما باهم می توانیم، توانسته در سال گذشته با افزایش 114 درصدی تولید داخلی کودهای فسفاته و افزایش 85 درصدی تولید داخلی کودهای پتاسه گامی بزرگ در جهت خودکفایی کودهای کشاورزی بردارد تا با توجه به اهمیت تعاملات بین المللی بتوان علاوه بر تامین کودهای مورد نیازی داخلی به کشورهای دیگر نیز صادرات داشت.

عطائی با اشاره به لزوم اهمیت خدمت رسانی به مردم گفت: در راستای حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، محصولات الگوی کشت این استان با 40 محصول شامل 30 محصول زراعی و 10 محصول باغی تعیین و به تمامی این محصولات کودهای یارانه ای ازته، فسفاته و پتاسه تخصیص داده شد.

 

اخبار برگزیده