پایش کارگزاران در جویبار مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از پایش کارگزاران تحت پوشش در شهرستان جویبار خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

در این رابطه تعداد 10 کارگزاران خصوصی و تعاونی فعال در شهرستان جویبار با بازدید میدانی از انبار و فروشگاه کارگزار مورد پایش و نظارت براساس دستورالعمل اجرایی مصوب از سوی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار گرفتند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید