اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

 

مهندس سید علیرضا موسوی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  اعلام کرد :  در مردادماه سال جاری مقدار 700 تن  کود شیمیایی در شهرستان اراک و حومه ارسال و  توزیع  شده است .

ایشان  ضمن اعلام این خبر افزود کودهای توزیع شده شامل 576 تن کود اوره، 50 تن کود سولفات پتاسیم پودری و گرانول و 50 تن کود فسفات 13 % و مقدار 5 تن کود فسفات آمونیم و مقدار 12 تن سوپر فسفات تریپل و مقدار 7 تن کود کلرور پتاسیم  بوده که از طریق کارگزاران طرف قرارداد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بین کشاورزان شهرستان اراک و حومه بر اساس سهمیه الکترونیکی  توزیع گردیده است .