اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از توزیع بیش از 700 تن انواع کود شیمیایی در شهرستان چالدران از ابتدای سال جاری تاکنون در سطح استان خبر داد. مظلومی با اعلام این مطلب افزود: در 5 ماه ابتدایی سال جاری مقدار 680 تن اوره، 5 تن سوپرفسفات تریپل و 30 تن فسفات آمونیوم توسط کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی چالدران به بهره برداران بخش کشاورزی توزیع شده است.