اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از توزیع بیش از 550 تن انواع کود کشاورزی در شهرستان چایپاره از ابتدای سال جاری تاکنون در سطح استان خبر داد. مظلومی با اعلام این مطلب افزود: در 5 ماه ابتدایی سال جاری مقدار 400 تن اوره، 10 تن انواع کود فسفاته و 20 تن کود پتاسه توسط کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی چایپاره به بهره برداران بخش کشاورزی توزیع شده است.