اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی
 

گردهمایی و کارگاه آموزشی کشت های پاییزه طرح جهش تولید در دیمزارها" در شهرستان بوکان با حضور ریاست سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، مدیران جهاد کشاورزی جنوب استان و سایر مسئولین ذیربط در سالن اجتماعات پرورش ماهی فلامینگو (روستای قازلیان) بوکان روز یکشنبه 26 شهریور ماه سال جاری برگزار گردید.