اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی
 

روز یکشنبه مورخ 26 شهریور ماه سال جاری همزمان با برگزاری گردهمایی و کارگاه آموزشی کشت های پاییزه طرح جهش تولید در دیمزارها در شهرستان بوکان، عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی (سهمیه کودی، میزان کود توزیعی، موجودی انبارهای استان و ....) توسط مدیر شرکت جناب آقای دکتر مظلومی ارائه شد. در ادامه دکتر مظلومی به سوالات کشاورزان و مسئولین پاسخ و رهنمودهای لازم را ارائه داشتند.