اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

 

مهندس سید علیرضا موسوی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی خبر از برگزاری :    جلسه هماهنگی تدارک و توزیع کودهای  شیمیایی برای کشت پاییزه در  شهرستان اراک ، روز چهارشنبه مورخه 1402/06/22 با حضور سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان اراک ، رئیس اداره تعاون روستایی ، نماینده شرکت خدمات حمایتی استان ،جناب مهندس لنجابی و  مسئولین مراکز و کارشناسان مربوطه و کارگزاران بخش تعاونی  و خصوصی کود شیمیایی در سالن جلسات جهاد کشاورزی شهرستان اراک ، داد .

در این جلسه ضمن تاکید بر خرید و تامین به موقع کود شیمیایی توسط کارگزاران ، هماهنگی لازم جهت خرید اعتباری و همکاری شرکت خدمات حمایتی و سازمان تعاون روستایی انجام گردید .

 


کلمات کلیدی : برگزای جلسه تدارک کود