اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان مهندس شاپور کرمی گفت: با تلاش همکاران در سال 1401 صد در صد سهمیه تخصیص کود استان جذب شد که نسبت به سال  1399 مقدار  43 هزار تن و نسبت به سال 1400  مقدار 46 هزار تن افزایش توزیع و ندارک داشته ایم .

 

لینک بازنشر خبر در ماهنامه کشاورزی و غذا

magiran.com/p2610775