اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از بازدید فروشندگی های مجاز سموم کشاورزی به منظور بازاریابی برای فروش سموم علفکش شرکت در شهرستان نظرآباد خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: به منظور بازاریابی برای فروش سموم علفکش شرکت در شهرستان نظرآباد کارگروه پایش از فروشندگان نهاده های کشاورزی در سطح شهرستان بازدیدی انجام گردید.

 

کلمات کلیدی : بازاریابی سموم علفکش