اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از توزیع 600 تن کود اوره در سطح استان خبر داد.

علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: به منظور تأمین کود مورد نیاز بهره برداران بخش کشاورزی استان البرز، در شهریور ماه مقدار 600000 کیلوگرم کود اوره توسط کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی سطح استان توزیع گردیده است.

 

کلمات کلیدی : تامین توزیع کود اوره