اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از تأمین و توزیع کود سوپر فسفات تریپل در استان البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: با عنایت به تدارک و تأمین کود کشاورزی مورد نیاز کشاورزان براساس سهمیه سال 1402، میزان 51000 کیلوگرم انواع کودهای پایه  فسفاته در شهریور ماه سالجاری از طریق کارگزاران رسمی در سطح استان البرز بین بهره برداران توزیع گردید.

 

کلمات کلیدی : تامین توزیع کود